Vedení účetnictví

 • Vedení účetnictví a daňové evidence dle platné legislativy.
 • Účetní konzultace.
 • Vedení účetnictví přes Internet.
 • Uzávěrky a podklady pro bankovní instituce.

Zpracování mezd

 • Zpracování mezd.
 • Zpracování dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti.
 • Vyúčtování zálohové, srážkové daně.
 • Komunikace s úřady.
 • Zajišťování kontrol na úřadech.

Daňová přiznání

 • Daň z příjmu právnických osob.
 • Daň z příjmu fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Silniční daň – zpracování a přehled záloh.
 • Daň z nemovitostí.
 • Darovací daň.

Další služby

 • Smlouva o dílo.
 • Kupní smlouva.
 • Smlouva o nájmu.
 • Pracovní smlouva.
 • Mandátní smlouva.
 • Zprostředkovatelská smlouva, atd.

Daně a smrt to je jediné co Vás v životě nemine.